Otvorene prijave za sudjelovanje na XI. Ciklusu mladih glazbenika mo. Vinko Lesić 2021./2022.

​​​​​​​Rok za prijave od 6.10.2021. do 15.11.2021.!

Propozicije:

 1. Ciklus mladih glazbenika mo. „Vinko Lesić“ (u daljnjem tekstu: Ciklus) je Ciklus koncerata Glazbene mladeži Split i natjecateljskog je karaktera.
 2. Ciklus čini najmanje 5 (pet), a najviše 10 (deset) koncerata trajanja 30 minuta. Zbog programske koncepcije i većeg broja prijava stručna služba Glazbene mladeži Split (GMS) može ponuditi i drugačija programska rješenja.
 3. Pravo sudjelovanja na Ciklusu imaju solisti i komorni ansambli, koji do 15.11.2021. godine neće navršiti 30 godina (muški solo pjevači 32 godine). 
 4. Kandidatom u natječajnom postupku smatra se solist ili komorni ansambl koji je podnio urednu i pravovremenu prijavu na natječaj, zajedno sa svim prilozima, koja u potpunosti ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
 5. Kandidat ili sastav šalju prijavu putem online obrasca. Dokumentaciju nije potrebno slati  poštom.
 6. Završetkom postupka prijave Stručna služba GMS putem e-maila će obavijestiti kandidate da je njihova prijava zaprimljena.
 7. Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će podnositelji prijave biti pozvani na dopunu prijave. 
 8. Izbor kandidata za sudjelovanje u Ciklusu po natječaju, uz zadovoljavanje svih formalnih uvjeta, obavljat će se na temelju podnesene prijave uz želju GMS da nastoji omogućiti svim mladim natjecateljima sudjelovanje na Ciklusu.
 9. Kandidati (koji su podnijeli urednu i pravovremenu prijavu na natječaj) bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije 30 dana od završetka natječaja.
 10. Prilikom kreiranja programa koncerta mladi glazbenik je slobodan odabrati program, uz napomenu da program treba sadržavati i djela hrvatskih autora – barem 20% od ukupnog trajanja programa (cca 6 min).
 11. Sve koncerte Ciklusa prati i vrednuje Ocjenjivački sud.
 12. Članove Ocjenjivačkog suda imenuje Upravno vijeće GMS na prijedlog Ravnatelja GMS.
 13. Ocjenjivački sud ima predsjednika/cu i dva člana. Predsjednik/ca i jedan član predstavljaju stalne članove Ocjenjivačkog suda, dok se treći član izmjenjuje sukladno programskom području njihove ekspertize.
 14. Ocjenjivački sud tj. njegovi članovi na kraju svakog koncerta ispunjavaju formular na kojem ocjenjuju razne segmente izvedbe. Stručna služba GMS zajedno sa stalnim članovim Ocjenjivačkog sud na kraju ciklusa zbraja rezultate te proglašava pobjednika na završnoj sjednici Ocjenjivačkog suda.
 15. Pobjednik Ciklusa osvaja statuu Vinko Lesić rad akademskog kipara Kažimira Hraste.
 16. Ocjenjivački sud može donijeti odluku o drugim i posebnim nagradama Ciklusa.
 17. GMS će nastojati osigurati novčanu nagradu pobjedniku u iznosu od 2.000,00 KN te organizirati koncert u nekom od glazbenih ciklusa GMS. Navedeno ovisi o financijskoj realizaciji ciklusa odnosno raspoloživim sredstvima. U tom smislu, izražena je zajednička želja za nastavkom suradnje sa Hrvatskim narodnim kazalištem u Splitu u sklopu koje bi pobjednik/ca nastupio/la u programu Splitskog ljeta. 
 18. Ciklus u pravilu završava svečanim koncertom uz dodjelu nagrade.
 19. Organizator zadržava pravo izmjene propozicija.

 

U Splitu, 6. 10. 2021.

Glazbena mladež Split
Pero Prosenica - ravnatelj